Κ. Π. Αναγνωστοπουλος

 

Χαιρετισμός εκ μέρους

της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής

 

 

 

 

Κύριοι Βουλευτές και Εκπρόσωποι Πολιτικών Κομμάτων

Κύριε Αντιπρύτανη του ΔΠΘ

Κύριε Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ

Κύριε Εκπρόσωπε του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Αγαπητοί συνάδελφοι

Κυρίες και κύριοι

Αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες

 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οργανώνεται διημερίδα με αντικείμενο τη διαχείριση έργων από το Τμήμα Μηχανικών Παρα­γω­γής και Διοίκησης του ΔΠΘ, το ΤΕΕ Ανατολικής Μα­κε­δο­νίας και το ΤΕΕ Θράκης, χάρη στην ολόθερμη στήριξη

·        του Αντιπρύτανη του ΔΠΘ και Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης καθηγητή Φίλιππου Τσαλίδη, ο οποίος εργάστηκε και εργάζεται ώστε το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και το Πολυτεχνείο γενικότερα να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της Θράκης.

·        του Προέδρου του ΤΕΕ Ανατολικής Μα­κε­δο­νίας Κων­σταν­τίνου Αντωνιάδη, του Προέδρου του ΤΕΕ Θράκης Γεωργίου Πίτατζη, καθώς και του πρώην Προέδρου και νυν Γραμματέα του ΤΕΕ Θράκης Σταύ­ρου Τσάγκου, οι οποίοι θεώρησαν αυτονόητη τη σημασία μιας τέτοιας πρωτοβουλίας για τον τεχνικό κόσμο της περιοχής.

Επιτρέψτε μου μια ιδιαίτερη μνεία στον συνάδελφο και φίλο Λάζαρο Παπαβασι­λείου, Διευθυντή Τεχνικών Έργων του ΔΠΘ, ο οποίος υπήρξε συνεμπνευστής και ακαταπόνητος συνεργάτης στην προσπάθεια αυτή.

 

Κυρίες και κύριοι

 

Συγκλίνουσες απόψεις υποστηρίζουν ότι στις σύγχρονες οικονομίες η Διαχείριση Έργων τείνει να καταστεί κύριος τρόπος για την υλοποίηση της στρατηγικής και τη διαχείριση της ανάπτυξης των οργανώσεων. Ως εκ τούτου είναι έκδηλη πλέον η ανάγκη για αποτελεσματικούς Διαχειριστές Έργων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Οι πιεστικές αυτές ανάγκες, αλλά και η συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου της Διαχείρισης Έργων οδήγησαν την τελευταία δεκαετία διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις στην ανάληψη πρωτοβουλιών με σκοπό να αναγνωριστεί η Διαχείριση Έργων ως επάγγελμα μέσω συγκροτημένων διαδικασιών και πιστοποιήσεων. Οι αλλαγές αυτές μας επιβάλλονται, δεν μπορούμε να τις αγνοήσουμε και, συνεπώς, θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα.

 

Ούτως ή άλλως, η χώρα μας επιβάλλεται να εφοδιαστεί μεσο-μακροπρόθεσμα με ικανούς Διαχειριστές Έργων, αφού οι επαγγελματικές ικανότητες είναι πηγή συγκριτικού πλεονεκτή­μα­τος, άρα δημιουργίας αξίας. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί συγκροτημένες προσπάθειες ενημέρωσης και κατάρτισης. Προσδοκούμε ότι η διημερίδα μας θα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση -προσδοκία βάσιμη, δεδομένης της συμμετοχής σε αυτή ως ομιλητών καταξιωμένων στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και πανεπιστημιακών. Τους ευχαριστούμε για την τιμή που μας έκαναν να συμμετάσχουν στη διημερίδα αυτή, και είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι πολλά έχουμε να κερδίσουμε από την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία τους, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις τους στην αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών.

 

Η διημερίδα έχει δύο κεντρικούς στόχους:

·         Να προωθήσει ορισμένες νέες μεθόδους και τεχνικές στη Διαχείριση Έργων.

·         Να καταδείξει ότι η Διαχείριση Έργων δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά στα τεχνικά έργα, αλλά σε κάθε τύπο έργου.

Παράδειγμα ενός τέτοιου έργου είναι αυτή η ίδια η διημερίδα μας, και στο τέλος θα δούμε αν τη διαχειριστήκαμε καλά… Το βέβαιο είναι ότι, όπως κάθε έργο, είχε κόστος το οποίο ξεπεράσαμε χάρη στη γενναιοδωρία

του yπουργειοΥ oικονομίας και oικονομικών

της αττι-κατ

του πανεπιστημιοΥ ΜΑΣ

της chapo ατε

και της ergon-iris α.ε.

 

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής:

·        Τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Χρήστο Πάχτα, ο οποίος δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρίσκεται σήμερα εδώ, για την ανεπιφύλακτη στήριξη της προσπάθειάς μας.

·        Τον Πρύτανη του ΔΠΘ καθηγητή Κωνσταντίνο Σιμόπουλο, ο οποίος θα είναι κοντά μας το απόγευμα, τον Αντιπρύτανη του ΔΠΘ καθηγητή Φίλιππο Τσαλίδη και τον κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής καθηγητή Νικόλαο Κωτσοβίνο, οι οποίοι υποστηρίζουν ουσιαστικά την προσπάθειά μας.

·        Τον κύριο Θεόδωρο Δραγκιώτη, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, ο οποίος εκπροσωπεί κεντρικά το ΤΕΕ.

·        Και όλους εσάς που παρά τις πιεστικές επαγγελματικές σας υποχρεώσεις βρίσκεστε σήμερα εδώ.

 

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας προς τους εκπροσώπους του πολιτικού κόσμου της χώρας. Συγκεντρωμένοι σε ένα Πολυτεχνείο, χώρος που παραδοσιακά θεωρείται ναός της τεχνοκρατίας, πιστεύω πως δεν θα ήταν άσκοπο να επαναβεβαιώσουμε τη σημασία της πολιτικής. Αναμφισβήτητα, οι μηχανικοί, οι αναλυτές, οι εμπειρογνώμονες μπορούν να συμβάλουν στον προσδιορισμό των κύριων στόχων της κοινωνίας, ωστόσο ουδείς ειδικός δικαιούται να περιορίζει το εύρος των επιλογών προκαθορίζοντας έμμεσα ή άμεσα τις αποφάσεις. Οι πολιτικές, στρατηγικές προτεραιότητες είναι και θέλουμε να παραμείνουν προϊόν πολιτικών συλλογικών διαδικασιών. Ασφαλώς, τα έργα είναι κύριες συνιστώσες της ευημερίας μας, αλλά καταναλώνουν πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να αξιοποιηθούν καλύτερα σε εναλλακτικές χρήσεις. Συνεπώς, ο εξορθολογισμός της διαχείρισής τους φαίνεται αυτονόητος. Το ζητούμενο είναι πώς θα τον πετύχουμε. Περιμένουμε με πραγματικό ενδιαφέρον τις απόψεις σας στο ζήτημα αυτό.

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ