ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

 

Βουλευτής Ξάνθης της Νέας Δημοκρατίας

 

 

 

 

Κυρίες και κύριοι,

 

Ο διάλογος για τα Δημόσια Έργα και ειδικότερα για τη διαχείρισή τους είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρος παρά ποτέ,

·         πρώτον γιατί ο κλάδος των κατασκευαστών βρίσκεται μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις των Ολυμπιακών Αγώνων και του Γ΄ Κ. Π.Σ. και

·         δεύτερον γιατί η Κυβέρνηση δεν θέλησε να ελέγξει το κόστος και τα χρονοδιαγράμματα των έργων, να διαμορφώσει συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και διαφανών διαγωνιστικών διαδικασιών, να διασφαλίσει την ποιότητα και να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο από τη σπατάλη πολύτιμων πόρων.

 

Καμία ουσιαστική εξυγίανση και αναβάθμιση δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν εξετασθούν και δεν αναλυθούν όλοι οι συντελεστές παραγωγής (ο κύριος του έργου, οι προμηθευτές υλικών, οι μελετητές κ.λ.π.) και όλες οι φάσεις παραγωγής (ο προγραμματισμός, οι αδειοδοτήσεις, ο διαγωνισμός, η χρηματοδότηση κ.λ.π.).

 

Γι’ αυτό και στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουμε ότι συνιστά υποκρισία να χρεώνεται η παθογένεια του συστήματος στον εργοληπτικό και μελετητικό κόσμο, που σήμερα δυστυχώς χρησιμοποιείται ως «μαύρο πρόβατο».

 

Με δεδομένες τις υπάρχουσες συνθήκες, εμείς εκτιμάμε ότι χρειάζεται:

1.       Ένα κράτος αυξημένων δυνατοτήτων, με ουσιαστική επανίδρυση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

2.       Ολοκληρωμένο και σταθερό θεσμικό πλαίσιο, με προοπτική «μιας γενιάς», τόσο για τα κλασικά δημόσια έργα, όσο και για τα ιδιωτικά και τα έργα με συμβάσεις παραχώρησης (αυτοχρηματοδότηση).

 

Μέσα σε αυτό το νέο θεσμικό περιβάλλον, η Νέα Δημοκρατία:

 

·         Δεσμεύεται για την τροποποίηση των διατάξεων του Νόμου για το μαθηματικό τύπο, που έχει οδηγήσει, όπως εφαρμόζεται σε καταστρατηγήσεις, στη διαδικασία ανάθεσης των έργων και σε μονοπωλιακές καταστάσεις, για απλούστευση της γραφειοκρατίας και ενιαία διακήρυξη για όλα τα έργα με βάση επικαιροποιημένες τιμές ενός Εθνικού Τιμολογίου

·         Δεσμεύεται να προχωρήσει στη θέσπιση τώρα μίας ολοκληρωμένης πολιτικής ουσιαστικών κινήτρων, οικονομικών και αναπτυξιακών για κατασκευαστικές επιχειρήσεις, που θα προσβλέπουν, στα χρόνια που έρχονται, σε δραστηριοποίηση εκτός Ελλαδικού χώρου. Το κράτος και το τραπεζικό σύστημά μας πρέπει να ευνοήσουν την εξαγωγικού χαρακτήρα κατασκευαστική βιομηχανία, ενισχύοντας τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς μελετών και συμμετέχοντας στην ανάληψη κινδύνων στις κατασκευές.

·         Δεσμεύεται, επίσης, ότι κανένα Δημόσιο Έργο δεν θα δημοπρατείται εάν δεν υπάρχει επικαιροποιημένη, πραγματική και ολοκληρωμένη μελέτη και ότι κάθε χρόνο θα ανακοινώνεται πλήρης προγραμματισμός των δημοπρατήσεων.

 

Τέλος, εκτιμάμε ότι χρειάζεται ένα νέο πνεύμα στους παράγοντες του κατασκευαστικού κλάδου, που θα απελευθερώσει ζωντανές και υγιείς δυνάμεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος των εργοληπτικών εταιριών.

 

Η απελευθέρωση αυτή προϋποθέτει ότι θα ληφθεί μέριμνα για την ομαλή κατανομή των έργων ανάμεσα στο Κέντρο και την υπόλοιπη Ελλάδα, ώστε να στηριχθούν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής Περιφέρειας και αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια σοβαρά προβλήματα (καθυστερήσεις πληρωμών, κατατμήσεις έργων, απευθείας αναθέσεις, φωτογραφικές διακηρύξεις κ.λπ.).

 

Κλείνοντας, θεωρώ ότι θα ήταν περιττό να ευχηθώ για την επιτυχία της Διημερίδας σας, την οποία θεωρώ δεδομένη λόγω του περιεχομένου του προγράμματος και του ύψους των ομιλητών της.

 

Θα παρακαλούσα να αποστείλετε τα πρακτικά της Διημερίδας, όταν αυτή ολοκληρωθεί, στον αρμόδιο Τομέα της Νέας Δημοκρατίας.

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.