Διημερίδα

Νεοι Οριζοντες στη Διαχειριση Εργων

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

 


 Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα
 να αφιερώσει τη Διημερίδα στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου του ΤΕΕ 
Κωσταντίνου Ν. Παναγιωτόπουλου 
του οποίου η θλιβερή απώλεια έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια των 
εργασιών της Διημερίδας


 

Αμφιθέατρο Συγκροτήματος Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ

ΞΑΝΘΗ, Παρασκευή 16 & Σάββατο 17 Μαΐου 2003, 9 π.μ.

 

Χορηγοί

yπουργειο oικονομιας και oικονομικων

αττι-κατ

δημοκριτειο πανεπιστημιο θρακησ

χαριλαοσ αποστολιδησ & σια λτδ/ελλαδα

ergon iris a.e.

Οι σύγχρονες μέθοδοι Διαχείρισης Έργων αναπτύχθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του ΄50 από την κατασκευαστική και την πολεμική βιομηχανία. Μολονότι τα τεχνικά έργα αποτελούν το κύριο πεδίο εφαρμογής της, η Διαχείριση Έργων δεν ταυτίζεται με τη Διαχείριση των Κατασκευών (Construction Management). Η εγκατάσταση πληροφορικών συστημάτων και η ανάπτυξη λογισμικού, η έρευνα και ανάπτυξη, η αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, η επέκταση σε νέες αγορές, μια αθλητική ή πολιτιστική εκδήλωση είναι επίσης έργα τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν σύμφωνα με τις προθεσμίες, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και βάσει των προδιαγραφών τους. Μάλιστα, σημαντικές διεργασίες στις σύγχρονες οικονομίες ωθούν προς την «project oriented society», με την έννοια ότι η Διαχείριση Έργων τείνει να καταστεί κύριος τρόπος για την υλοποίηση της στρατηγικής και τη διαχείριση της ανάπτυξης των οργανώσεων.

Εξαιτίας αυτών των τάσεων είναι έκδηλη πλέον η ανάγκη για αποτελεσματικούς Διαχειριστές Έργων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Την τελευταία δεκαετία επαγγελματικές ενώσεις έχουν αναπτύξει πρωτοβουλίες με σκοπό η Διαχείριση Έργων να αναγνωριστεί ως επάγγελμα μέσω συγκροτημένων διαδικασιών και πιστοποιήσεων. Για παράδειγμα, ένας από τους στόχους του Ρroject Management Institute είναι «…να αναπτύξει και να διατηρήσει ένα αυστηρό, βασισμένο σε εξετάσεις, πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης ώστε να προωθηθεί το επάγγελμα της Διαχείρισης Έργων και να αναγνωριστούν τα επιτεύγματα των ατόμων στη Διαχείριση Έργων».

Ειδικά για τη χώρα μας, πέρα από τις επιτακτικές ανάγκες που απορρέουν από το 3ο ΚΠΣ και τα Ολυμπιακά έργα, το κοινωνικό συμφέρον επιβάλλει η κοινωνία μας να εφοδιαστεί μεσο-μακροπρόθεσμα με ικανούς μηχανικούς στη Διαχείριση Έργων, δεδομένου ότι οι επαγγελματικές ικανότητες είναι πηγή συγκριτικού πλεονεκτήματος, άρα δημιουργίας αξίας. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί συγκροτημένες προσπάθειες ενημέρωσης και κατάρτισης. Η διημερίδα με αντικείμενο τη Διαχείριση Έργων, που οργανώνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Δ.Π.Θ. με τη συμπαράσταση του ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας και του ΤΕΕ-Θράκης, είναι μια συμβολή προς αυτή την κατεύθυνση. Η συμμετοχή καταξιωμένων στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και πανεπιστημιακών, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση ότι η πρωτοβουλία μας αυτή θα αποτελέσει ένα μόνιμο βήμα ανταλλαγής ιδεών, εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τη Διαχείριση Έργων.

Η διημερίδα έχει δύο κεντρικούς στόχους:

·       Να προωθήσει ορισμένες νέες μεθόδους και τεχνικές στη Διαχείριση Έργων.

·       Να καταδείξει ότι η Διαχείριση Έργων δεν εφαρμόζεται αποκλειστικά στα τεχνικά έργα, αλλά σε κάθε τύπο έργου.

Εκφράζουμε τις θερμότερες ευχαριστίες προς τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Χ. Πάχτα, καθώς επίσης και προς τους χορηγούς της διημερίδας για τη στήριξη της προσπάθειάς μας.

 

Κ. Π. Αναγνωστόπουλος, Οικονομολόγος-Μηχανικός, Επικ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Λ. Α. Παπαβασιλείου, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής Τεχνικών Έργων Δ.Π.Θ.

 

 

 

 

Best viewed with

Internet Explorer

Download Microsoft Internet Explorer